Kontakt

ul. Warszawska 39/41/12
61-028 Poznań

dmax@dmaxpolska.pl

     


D-Max Polska Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000311701, posiadająca kapitał
zakładowy 900 000,00 zł, opłacony w całości. NIP: 7811820226 REGON: 300856097